Privacy policy

Uitgeverij De Kring respecteert de privacy van alle bezoekers van de website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, conform de wet AVG 2018. Bij bestellingen in onze webshop hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om de bestellingen goed en efficiënt te laten verlopen. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Onze digitale nieuwsbrief wordt uitsluitend gestuurd aan degenen die zich daarvoor (danwel tijdens het bestelproces, danwel anderszins) hebben opgegeven.

De door ons geleverde e-books zijn voorzien van een 'watermerkbeveiliging' met onzichtbare en zichtbare kenmerken (bijvoorbeeld uw naam op iedere pagina). Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt bij de aankoop van e-books, wordt door ons allereerst gebruikt voor het normale orderproces. Daarnaast gebruiken wij die informatie uitsluitend in combinatie met de Watermerk Beveiliging om inbreuk op auteursrechten tegen te gaan. Watermerkbeveiliging maakt het mogelijk om misbruik achteraf aan te tonen en op te sporen. Bij verdenking van inbreuk op de auteursrechten (onze eBooks worden aangetroffen op een Torrent-site of - zonder onze toestemming - in een bestand met vrij toegankelijke eBooks), dan zijn wij verplicht de in het watermerk aangetroffen klantgegevens over te dragen aan de Stichting Brein of aan een andere handhavingsinstantie.