Contact

Uitgeverij de Kring is op 3 juli 2012 opgericht door Marie-Anne van Wijnen. Van Wijnen was de zeven jaar daarvoor uitgever bij Nieuw Amsterdam en dáárvoor veertien jaar werkzaam bij L.J. Veen. De commerciële zaken worden verzorgd door Marjolein van Ziel en de p.r. door Luc Vink.

Uitgeverij De Kring wil met een kleine, sterke auteurslijst en slechts 15 fictie- en non-fictie-titels per jaar het maximale uit de mogelijkheden van de auteur en zijn/haar werk halen, gebruik makend van alle moderne uitgeef- en marketingtechnieken. Uitgeverij De Kring onderscheidt zich van gevestigde literaire uitgevers door het geringe aantal titels, de lage overhead, de mogelijkheid van een joint venture-contract, en de combinatie van ervaring, professionaliteit en flexibiliteit.

 

Insturen manuscripten

Voordat u uw manuscript naar uitgeverij De Kring ter beoordeling opstuurt, realiseert u zich dan dat wij weinig titels uitgeven en dus zéér selectief zijn. Wij willen een heleboel manuscripten vooral niet: geen science fiction, geen ondermaatse thrillers of zoutloze chicklit, geen kinderboeken, geen reisverslagen of therapeutische zelfhulpboeken, geen kook- of knutselboeken, en (voorlopig, helaas) ook geen poëzie. Wij zoeken naar literaire kwaliteit en/of onderscheidende geluiden op het gebied van fictie, persoonlijke non-fictie, onderzoeksjournalistiek, true crime, sport. Mocht u nu nog steeds denken dat uitgeverij De Kring de perfecte uitgeverij voor u is (wat wij in dat geval alleen maar kunnen toejuichen), dan vragen wij u rekening te houden met de volgende richtlijnen:

 

• Stuur uw manuscript in geprinte, goed leesbare vorm per post aan bovenstaand adres, en niet per e-mail;

• Meld duidelijk uw naam en adresgegevens, inclusief uw mailadres; onze reactie sturen wij bij voorkeur per mail; heeft u geen mail, stuur dan een postzegel mee

• Voeg een synopsis toe, waarin u kort de inhoud beschrijft, en schrijf iets over uzelf, uw motivatie, uw ideeën over de doelgroep, de promotie, de verkoopbaarheid van uw boek;

• Indien u uw manuscript na eventuele afwijzing retour wilt, stuur dan een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenvelop mee. Manuscripten zonder retourenvelop worden niet teruggestuurd én niet door ons bewaard. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevraagd opgestuurde manuscripten, dus stuur ons nooit uw origineel.

• Verwacht niet binnen twee maanden een reactie.

Uitgeverij De Kring

Beethovenstraat 114A

1077 JP Amsterdam

020 - 379 29 39

info@uitgeverijdekring.nl

KvK 55 324 886

 

 

Marie-Anne van Wijnen
uitgever

Studeerde Nieuwe Geschiedenis aan de UvA. Werd in 1991 redacteur bij L.J. Veen, en in 2000 uitgever. Richtte het literaire wielertijdschrift De Muur op. Maakte in 2005 de overstap naar Nieuw Amsterdam, met in haar kielzog auteurs als Karel Glastra van Loon, Rascha Peper, Jan Terlouw, Thomas Verbogt, Bart Middelburg, Mart Smeets, Hugo Borst, Henk Spaan en vele anderen, en de tijdschriften Hard gras en Hollands Maandblad. Richtte samen met Siem Eikelenboom het true crime magazine Koud bloed op. Startte op 3 juli 2012 haar eigen uitgeverij De Kring. In 2018 kreeg De Kring de eervolle opdracht van het CPNB om het Boekenweekessay 2018 te verzorgen: Natuurlijk van Jan Terlouw.

Marjolein van Ziel
Sales

(verkoop@uitgeverijdekring.nl)

 

 

 

                 Luc Vink

Publiciteit

(publiciteit@uitgeverijdekring.nl)