De Beethovenstraat

De Beethovenstraat
288 pagina's
verschijnt november 2021

isbn: 9789462972100
paperback € 22,50

isbn: 9789462972117
eBook € 11,99

De Beethovenstraat
Een biografie
Grote en kleine tragedies verbonden met onze nationale oorlogsgeschiedenis

De Beethovenstraat, de belangrijkste winkelstraat in het Plan-Zuid van Berlage, gaat door voor chic, maar achter de luxe etalages schuilen veel tragische verhalen. In de jaren dertig vestigden er zich veel Duits-Joodse vluchtelingen, maar het Joodse karakter van deze ‘Brede Jodenstraat’ werd door de Duitse bezetters tenietgedaan vanuit twee panden in de buurt. Vanaf ‘tramhalte Beethovenstraat’ werden 18.000 Joden op transport gesteld naar de vernietigingskampen. De straat zit nog altijd vol met sporen van de oorlog.

In de jaren zestig verwierf de Beethovenstraat nationale faam als delicatessenparadijs, maar die status wist zij niet te handhaven. De ontwikkelingen aan de Zuidas hebben de straat nieuw leven ingeblazen.

In De Beethovenstraat wordt, aan de hand van gesproken en geschreven bronnen, een levendig en verrassend beeld geschetst van deze unieke straat en haar bewoners.

De gebonden editie uit 2015 is sterk uitgebreid met onbekende verhalen, veelal over de oorlog, maar bijvoorbeeld ook over de recente liquidatie op klaarlichte dag.

‘Geschiedenis schrijven vanuit het perspectief van een straat lijkt een beperking, maar Van Kolfschooten bewijst dat het de geschiedenis – ook dankzij de vele prachtige foto’s – nog tastbaarder en invoelbaar kan maken.’ NRC Handelsblad