De Kopstoot

De Kopstoot
480 pagina's
verschijnt november 2020

isbn: 9789462971844
paperback € 22,50

isbn: 9789462971851
eBook € 10,99

De Kopstoot
Onvergetelijke klassieker

In De Kopstoot beschrijft Émile Zola schitterend de opkomst en ondergang van Gervaise Macquart, de tragische heldin van deze roman. Gervaise komt met haar minnaar Lantier en twee kinderen vanuit de Provence naar Parijs om haar geluk te vinden. Ze probeert als wasvrouw de kost te verdienen, maar het gaat al snel fout als Lantier haar verlaat. Dan ontmoet ze de goedaardige zinkwerker Coupeau, bijgenaamd Loe-Likeur, en trouwt met hem. Met hard werken en inventiviteit weet ze haar eigen wasserette te beginnen. Aan de voorspoed komt een eind wanneer Coupeau van het dak valt, zijn werk laat versloffen en aan de drank raakt. Dan komt Lantier zijn plek weer opeisen. De totale aftakeling volgt vanzelf.

 

Zola situeerde de roman in de Parijse volkswijk Goutte d’Or en bestudeerde de taal van de straat en de arbeidsklasseDe roman bracht hem roem en rijkdom, maar de toenmalige conservatieve critici keurden zijn realistische schets van armoede in de arbeidersklasse af, noemde hem de ‘romancier van het gepeupel’ en ‘De Homerus van de beerput’, en vonden het‘geen realisme maar smerigheid; geen rauwheid maar pornografie’.

‘Een van de heerlijkste romans van Zola vol drankzucht, Parijse straattaferelen en sociaal onrecht.’ NRC Handelsblad

 

‘Er is één meisje dat mij is bijgebleven als het zieligste van de hele 19de eeuw, het aandoenlijkste, meest hartbrekende figuurtje dat je je maar voor kan stellen. Ik heb het over Lalie, een meisje dat verstopt staat tussen alle andere ellende die voorbijkomt in L’Assommoir.’ Yra van Dijk, NRC Handelsblad

 

‘Dit is het wonder van De Nekslag: een banaal drama, een clichématige vertelling, door Zola gevat in een ronduit briljante stijl (uitstekend vertaald door Hans van Cuijlenborg).’ Hans den Hartog Jager, NRC Handelsblad

 

‘Wat indruk maakt in De Nekslag heeft alles te maken met de beeldende kracht waarmee sommige scènes in het geheugen worden geëtst.’ Ranne Hovius, de Volkskrant