Zie alle mensen

Zie alle mensen
64 pagina's
verschenen december 2020

isbn: 9789462971899
paperback € 8,99

Zie alle mensen
Jan Terlouw Lezing 2020

Doel van de jaarlijkse Deventer Jan Terlouw Lezing is om in navolging van het gedachtegoed van Jan Terlouw een dialoog tussen generaties tot stand te brengen en de toehoorders aan te zetten om in actie te komen voor een duurzame wereld. De vierde Deventer Jan Terlouw Lezing, getiteld Zie alle mensen, werd gehouden op 19 december 2020.

Politicus en schrijver Gert-Jan Segers bespreekt in zijn lezing ‘Leven met verschil’ hoe wij maatschappelijke ongelijkheid en toenemend onbegrip tussen groeperingen kunnen tegengaan, en hoe we onze grondrechten en vrijheden kunnen bewaken en meer vertrouwen kunnen krijgen in elkaar, in dit land waarin diversiteit zo hoog in het vaandel staat.

Duospreker is BNNVARA-programmamaker en dichter Tim Hofman. Hij betoogt in zijn lezing ‘In staat van ontmenselijking’ dat we iets moeten doen aan een van de grootste kwalen van deze tijd: we zien elkaar te weinig als mens en te veel als ‘dossier’, of als ‘getal’, of als ‘social media-account’, waarmee het creëren van een vijandbeeld wordt vergemakkelijkt. Hofman pleit voor meer compassie en empathie.

Zie alle mensen bevat de teksten van beide lezingen.