Veilig. Het verlangen naar geborgenheid

Veilig. Het verlangen naar geborgenheid
64 pagina's
verschenen december 2019

isbn: 9789462971547
paperback € 8,99

Veilig. Het verlangen naar geborgenheid
Jan Terlouw Lezing 2019
Breed maatschappelijk debat in derde Jan Terlouw Lezing

 

 

Doel van de jaarlijkse Jan Terlouw Lezing is om in navolging van het gedachtegoed van Jan Terlouw een dialoog tussen generaties tot stand te brengen en de toehoorders aan te zetten om in actie te komen voor een duurzame wereld.

Beatrice de Graaf onderzoekt in haar lezing hoe wij omgaan met dreiging en terreur. Hoe komt het dat er in zulke harde termen over gesproken wordt, dat zoveel mensen zich ontheemd voelen, en dat er tegelijk zo’n verlangen naar een veilig huis bestaat? In tijden van onveiligheid zoekt men geborgenheid in de eigen groep, verlangt men naar bescherming van de identiteit, naar een ‘Heimat’.

Duospreker Lotte Jensen vraagt zich af wat de dagelijkse berichten over klimaatverandering en zeespiegelstijging in ons land achter de dijken betekenen voor ons gevoel van veiligheid. Aan de hand van de literatuur over watersnoodrampen laat ze zien hoe verhalen ons beeld over die rampen kunnen sturen, en pleit ze voor nieuwe verhalen die de onderlinge solidariteit en gemeenschapszin bevorderen.

Veilig bevat de teksten van de lezingen.

 

 

Luister HIER terug naar het gesprek met Beatrice de Graaf en Lotte Jensen bij OVT op Rado1.