Veilig. Het verlangen naar geborgenheid

Veilig. Het verlangen naar geborgenheid
Jan Terlouw-lezing 2019
Breed maatschappelijk debat in derde Jan Terlouw-lezing

Sinds december 2017 wordt in de Deventer Schouwburg de jaarlijkse Jan Terlouw-lezing gehouden. Doel van de lezing is om in navolging van het gedachtegoed van Jan Terlouw een dialoog tussen generaties tot stand te brengen en de toehoorders aan te zetten om in actie te komen voor een duurzame wereld. Maatschappelijk relevante thema’s als duurzaamheid, de staat van het land en het nemen van verantwoordelijkheid in een snel veranderende samenleving krijgen letterlijk een podium en worden zo uitgediept en in historisch perspectief geplaatst.

Jan Terlouw (1931) zelf opende de lezingenreeks, onder de titel We kunnen niet langer wachten. Hij gaf het stokje door aan Bas Heijne. ‘Hij verwoordt een maatschappijvisie die voor een groot deel ook de mijne is. Daar voel ik me mee verwant,’ aldus Jan Terlouw. Zijn lezing was getiteld Broederschap.

Bas Heijne gaf het stokje voor 2019 door aan Beatrice de Graaf.

 

De Stichting Deventer Jan Terlouw-lezing organiseert de lezing en verzorgt de marketing van het evenement.

 

 

Veilig. Het verlangen naar geborgenheid
48 pagina's
verschijnt december 2019

isbn: 9789462971547
paperback € 8,99