Van Neck aff met de son om

Van Neck aff met de son om
320 pagina's
verschenen oktober 2021

isbn: 9789462972124
gebonden € 24,99

De geschiedenis van polder de Wijdewormer
Vier eeuwen poldergeschiedenis

Over zeventiende-eeuwse Noordhollandse inpolderingen als de Beemster, de Purmer en de Wijdewormer hangt een sluier van romantiek en heroïsche strijd tegen het water. Bij de drooglegging van die meren was echter sprake van grootschalige corruptie. Over de mate van corruptie en omkoping waarmee dergelijke bedijkingen tot stand kwamen was tot nu toe niets bekend.

De Wormer (tussen Zaanstad en Purmerend, ruim 1600 hectare groot) werd in 1623-1626 drooggelegd door een consortium met onder anderen oud-raadpensionaris Andries de Witt en de stad Purmerend, en is dus 400 jaar oud. Bart Middelburg, afkomstig uit de Wijdewormer, deed jarenlang archiefonderzoek en beschrijft in dit boek de geschiedenis van die vier eeuwen. Als verdienmodel was de Wormer, in vergelijking met de Beemster, een deceptie; de polder moest overeind worden gehouden met leningen van onder meer de beroemde en gefortuneerde Amsterdamse familie Sweelinck. De ‘dijckagie’ had eigen rechtspraak, inclusief terechtstellingen en een galgenveld. Bij de grote watersnoodramp van 1825 kwam de Wormer weer helemaal onder water te staan.

Vandaag de dag bestaat de Wormer nog altijd uit uitgestrekte landerijen, maar de polder staat, met het uitdijende buurtschap Neck, wel onder druk van de toenemende verstedelijking van het platteland.

'Middelburg reconstrueert het ontstaan van de Wijdewormer, een project van avonturiers én speculanten, en geeft aan de hand van mooie case histories een onthullende blik op het leven in de polder, waar eeuwenlang nauwelijks een droge boterham viel te verdienen, en toch niemand het besluit durfde te nemen om het zaakje dan maar weer onder water te zetten.' René van Stipriaan, NRC Handelsblad

 

'Middelburg heeft zijn geschiedschrijving breed opgezet, maar met twee duidelijke zwaartepunten; de grootschalige smeergeldpraktijken en de ontwikkeling van het strafrecht in het nieuwe land.' de Volkskrant 

 

'Als voormalig misdaadverslaggever had Middelburg het corruptiespoor al gauw te pakken. Het bleek hem dat wie de inpoldering kon bemoeilijken of tegenhouden, direct tot belanghebbende werd gemaakt door hem een of meerdere kavels in het vooruitzicht te stellen.' Noord-Hollands Dagblad

 

'Een gedetailleerd werk over de geschiedenis van de polder Wijdewormer, een boek dat verdiende te worden geschreven. Een prachtig uitgevoerd boek, met veel illustraties.'  Rodi.nl/Purmerend