Titel nog niet bekend

Titel nog niet bekend
64 pagina's
verschijnt december 2020

isbn: 9789462971899
paperback € 8,99

Titel nog niet bekend
Deventer Jan Terlouw Lezing 2020

Sinds december 2017 wordt in de Deventer Schouwburg de jaarlijkse Jan Terlouw-lezing gehouden. Doel van de lezing is om in navolging van het gedachtegoed van Jan Terlouw een dialoog tussen generaties tot stand te brengen en de toehoorders aan te zetten om in actie te komen voor een duurzame wereld. Maatschappelijk relevante thema’s als duurzaamheid, de staat van het land en het nemen van verantwoordelijkheid in een snel veranderende samenleving krijgen letterlijk een podium en worden zo uitgediept en in historisch perspectief geplaatst.

Jan Terlouw (1931) zelf opende de lezingenreeks, onder de titel We kunnen niet langer wachten. Hij vroeg Bas Heijne om de lezing in 2018 te houden. ‘Hij verwoordt een maatschappijvisie die voor een groot deel ook de mijne is. Daar voel ik me mee verwant,’ aldus Jan Terlouw. Heijnes lezing was getiteld Broederschap zijn duospreker was Kiza MagendaneBas Heijne gaf het stokje voor 2019 door aan Beatrice de Graaf, die haar lezing Veilig. Het verlangen naar geborgenheid hield (met als duospreker Lotte Jensen) en op haar beurt voor december 2020 Gert-Jan Segers aandroeg. De duospreker van Segers zal binnenkort worden bekendgemaakt.