Nog niet bekend

Nog niet bekend
Deventer Jan Terlouw-lezing
Breed maatschappelijk debat

Op 15 december 2017 werd in de Deventer Schouwburg de eerste Jan Terlouw-lezing gehouden. Doel van de jaarlijkse lezing is om in navolging van het gedachtegoed van Jan Terlouw een dialoog tussen generaties tot stand te brengen en de toehoorders aan te zetten om in actie te komen voor een duurzame wereld. Maatschappelijk relevante thema’s als duurzaamheid, de staat van het land en het nemen van verantwoordelijkheid in een snel veranderende samenleving worden zo uitgediept, in historisch perspectief geplaatst en letterlijk op het podium geplaatst.

Jan Terlouw (1931) zelf opende de lezingenreeks. Duospreker was zijn kleindochter, psycholoog Laura Faber (1986). De teksten van hun lezingen zijn gebundeld in We kunnen niet langer wachten.

Jan Terlouw gaf het stokje door aan Bas Heijne. ‘Hij verwoordt een maatschappijvisie die voor een groot deel ook de mijne is. Daar voel ik me mee verwant,’ aldus Jan Terlouw.

Op 12 december 2018 zal Bas Heijne zijn lezing uitspreken in de Deventer Schouwburg. Titel, onderwerp en duospreker zijn op dit moment nog niet bekend.

Nog niet bekend
48 pagina's
verschijnt december 2018

isbn: 9789462971189
paperback € 7,50